دانلود پاورپوینت گردو

دانلود پاورپوینت گردو


دانلود پاورپوینت گردو

دانلود پاورپوینت گردو بافرمت pptx و قابل ویرایش در ۱۷ اسلاید

قسمتی از متن پاورپوینت گردو

گیاه شناسی گردو

گردوی معمولی با نام علمی Juglansregiaگیاهی خزان دار و یک پایه است. در جنس Juglansحدود 15 گونه ی مختلف وجود دارند.

گردو در گذشته ی بسیار دور از فلات ایران به یونان و روم، و از آنجا به سایر نقاط اروپا برده شده است.

ازدیاد گردو

v ازدیاد گردو از طریق کشت بذر و پیوند زدن انجام می شود ولی در ایران بیشتر درختان غیر پیوندی هستند.
v تربیت این درخت به شکل شلجمی یا جامی است.
 
 
بیماری های مهم گردو
v آنتراکنوز گردو
v شانکر سیتوسپرایی گردو
v پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه ی گردو
v بلایت باکتریایی گردو
v شانکر باکتریایی گردو
 
 
آنتراکنوز گردو
 
v به برگ ، دمبرگ ، سر شاخه ها و میوه های جوان حمله می کند.
v روی برگ ها لکه های کوچک گرد به قطر 2 تا 5 میلی متر با حاشیه ی دندانه دار تشکیل می شود.
 
مبارزه
v اقدامات زراعی
v سمپاشی درختان
v کاربرد ارقام مقاوم در برابر بیماری
 
شانکر سیتوسپرایی گردو
 
v سر شاخه های درخت در اثر بیماری می خشکند.
v در سطح تنه و شاخه برجستگی های مخروطی به اندازه ته سنجاق به وجود می آید.

مبارزه

v استفاده از عواملی که باعث تقویت درخت می شوند.
v شاخه های خشکیده و مریض باید 10 تا 12 سانتی متر پایین تر بافت های به ظاهر آلوده بریده و سورانده شود.
v در پاییز بعد از ریزش برگ ها باید تمام شاخه های مریض و خشکیده را هرس کرد.
v با مایع مخلوط بردوی 1.2 درصد سمپاشی کرد.

خرید آنلاین