دانلود 700 نکته تستی برق صنعتی درجه 2

دانلود 700 نکته تستی برق صنعتی درجه 2

دانلود 700 نکته تستی برق صنعتی درجه 2

دانلود 700 نکته تستی برق صنعتی درجه 2

 

تعداد صفحات: 42

فرمت: pdf

 

نمونه ای از مطالب داخل pdf:

1- برای افزایش جریان دهی باتری‌ها آن‌ها را به صورت موازی و برای افزایش ولتاژ دهی باتری‌ها آن‌ها را به
صورت سری به یک دیگر اتصال می‌دهند.
2 – برای کنترل روشنایی یک مکان از دو نقطه از تبدیل استفاده می‌کنند.
3 – برای اندازه گیری انرژی مصرفی از کنتور استفاده می‌شود.
4 – در راه اندازی موتور‌های تک فاز دو خازنه، خازن راه انداز الکترولیتی و خازن دائم کار روغنی می‌باشد.
5 – در جریان سه فاز اختلاف بین فاز‌ها ۱۲۰ درجه است.
6 – از دیود زنز برای تثبیت ولتاژ استفاده می‌شود.
7 – برای ارتباط بین دو لوله از بوشن استفاده می‌شود.
8 – ارتفاع پریز از کف ۳۰ سانتی متر و ارتفاع کلید از کف ۱۱۰ سانتی متر می‌باشد.
9 – در موتور قطب چاک دار از حلقه‌های اتصال کوتاه روی قطب‌ها استفاده می‌شود.
10 – برای کنترل یک مداراز چند نقطه استپ‌ها را به صورت سری و استارت‌ها را به صورت موازی قرار می‌دهند.
11 – دستگاهی که برای اندازه گیری مقادیر مقاومت، جریان و ولتاژ استفاده می‌شود آوومتر) مولتی متر نام دارد.
12 – برای خارج کردن سیم پیچ کمکی و خازن در موتور‌های تک فاز از کلید گریز از مرکز استفاده می‌شود.
خرید آنلاین